Kanocentrum Kanowinkelonline Kanokoopjes Kanoberichten Facebook

Disclaimer Kanowinkelonline.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: Het onderstaande is van toepassing op de webpagina Kanonwinkelonline.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U die de webpagina gebruikt: hieronder valt raadplegen en informatie verwerven.

De inhoud: o.a. teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;


Kanowinkelonline.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


Kanowinkelonline.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde bestanden/andere koppelingen van derden vermeld op de website.


Kanowinkelonline.nl heeft het recht –in het kader van juiste en adequate informatieverschaffing en de bedrijfsvoering- te allen tijde wijzigingen op de website door te voeren. Deze gegevens zijn beschikbaar voor u en daarmee altijd geldend.


Alle onderdelen op Kanowinkelonline.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Iedere verveelvuldiging en verspreiding zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de website is verboden.